آنا هاکوبیان ۳۳ ساله به عنوان مفقودی تحت تعقیب است – بیگ ۲۴ خبر


پلیس ماشتوتس به دنبال آنا هاکوبیان ۳۳ ساله به عنوان مفقود شده است. از هر کسی که اطلاعاتی در مورد محل اختفای خود دارد، درخواست می شود با ماشتوتس یا ایستگاه پلیس نزدیک تماس بگیرد یا با شماره ۱-۰۲ تماس بگیرد.

اطلاع. فردی که مظنون یا متهم به ارتکاب جرمی است تا زمانی که مجرمیت او طبق قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران به موجب حکم دادگاه که لازم الاجراء شده ثابت نشود، بی گناه محسوب می شود.

پلیس RA

بر اساس قانون کپی رایت و حقوق وابسته، تکثیر گزیده مطالب خبری نباید بخش قابل توجهی از مطالب خبری را آشکار کند. هنگام بازتولید گزیده ای از مطالب خبری در سایت، ذکر نام رسانه در عنوان گزیده و همچنین قرار دادن لینک فعال سایت الزامی است.