آیا رانندگان مست به طور خودکار مقصر تصادفات رانندگی را می پذیرند؟ – بهترین بهترین خبرگزاری


خطای تصادف اتومبیل

سالانه هزاران تصادف در حالت مستی رخ می دهد. متقاعد کردن مردم مبنی بر اینکه راننده مسئول چنین حوادثی نیست می تواند دشوار باشد. بر اساس CDCGOV، ۲۹ نفر در ایالات متحده در تصادفات رانندگی با رانندگان مست جان خود را از دست می دهند. متأسفانه، در چنین سناریویی، یک راننده مست همیشه مقصر نیست. فرض کنید با یک راننده الکلی تصادف کرده اید. در این مورد، بهتر است سعی کنید تصادف را معنا کنید، به خصوص اگر از نظر جسمی یا روحی آسیب دیده اید.

تصادف رانندگی با راننده مست – مقصر کیست؟

در هر مورد تصادف وسیله نقلیه موتوری، قانون تقصیر هنگام تعیین مرجع مالی برای هر گونه صدمات شخصی یا خسارت ناشی از تصادف اعمال می شود. برای اهداف قانونی، سه دسته از خطاها وجود دارد:

۱. علیت

در این مورد، شاکی درخواست مدرکی دال بر ارتباط مستقیم صدمات و خسارات ناشی از تخلف راننده می کند.

۲. وظیفه مراقبت

رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و دریافت گارانتی برای جلوگیری از صدمات جاده ای بر عهده هر راننده است. شاکی باید تشخیص دهد که آیا متهم یک یا چند قانون راهنمایی و رانندگی را رعایت نکرده یا در اثبات تقصیر راننده سهل انگاری کرده است.

۳. تخلف

وقتی یک راننده مست در چنین سناریویی به عنوان یک راننده مسئول عمل نمی کند، وظیفه مراقبت خود را نقض می کند. قربانی باید ثابت کند که راننده مست به دلیل بی مسئولیتی یا سهل انگاری قادر به انجام این کار نبوده است.

البته هر مورد از تصادف رانندگی متفاوت است. بنابراین، اگر در حین رانندگی تحت تأثیر الکل با اتهام تصادف روبرو هستید، بهتر است از یک وکیل رانندگی در حالت مستی کمک حقوقی بگیرید. یک وکیل با تجربه به شما کمک می کند تا حقوق خود را درک کنید. آنها همچنین می توانند شما را راهنمایی کنند که چگونه به بهترین شکل در مورد پرونده خود ادامه دهید.

آیا تصادفات رانندگی با راننده مست مجازات کیفری دارد؟

قانون هیچ گونه مسئولیتی در قبال رانندگی تحت تأثیر الکل در صورت تصادف ندارد. هنگامی که سطح الکل راننده در طول تصادف کمتر از ۰.۰۰۸٪ بود، دادگاه نمی توانست آنها را با DUI متهم کند. اما حتی زمانی که میزان الکل راننده بالای ۰.۰۰۸ درصد باشد، شاکی باید ثابت کند که تقصیر متهم منجر به تصادف شده است. این مسئولیت شاکی است که اطمینان حاصل کند که سهل انگاری راننده منجر به برخورد شده است.

هنگام تلاش برای رفع خطای تصادف خودکار کمک بگیرید

بر اساس عدالت کیفری و رفتار، رانندگی مخفیانه برای سال‌های متمادی یکی از دغدغه‌های اولیه جوامع ما بوده و هزینه‌های مالی و شخصی قابل توجهی دارد. یک تصادف رانندگی می تواند اثرات ماندگاری بر طرفین درگیر داشته باشد. اگر وسیله نقلیه شما تصادف کند، و اگر میزان الکل خون شما از حد توصیه شده بیشتر شود، ممکن است با جریمه های سنگین یا زندان مواجه شوید. بهتر است با یک وکیل متخصص در تصادفات رانندگی در حالت مستی مشورت کنید تا به شما کمک کند تا از قلاب خارج شوید.