اجرای تعهد های اطلاعات بین کمیته دستور ۹۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوان محاسبات


اجرای پروژه های دانش بین کمیته اصل 90 و دیوان محاسبات

علی خزریان در صحبت کردن با خبرنگار مهر، در تشریح مونتاژ دستور نود مجلس شورای اسلامی عصر در این زمان (سه شنبه ۲۳ فروردین ماه) با حضور مهرداد بذرباش رئیس دیوان محاسبات گفت: اجرای این مصوبه تضمینی است. . جاده مشی عمومی تشریح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر لزوم افزایش قابلیت نظارتی کمیسیون با دیوان محاسبات تاکید شد.

خزریان افزود: در یکپارچه این مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید طی تجزیه و تحلیل رویه های نظارتی کمیته دستور ۹۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوان محاسبات در وسط یازدهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت همکاری فی مابین، اقداماتی در جهت افزایش توسعه تکمیل شد. با معامله با به شکایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت همراه با موضوع کسر بودجه اطمینان حاصل شود که تسریع در امر می توان هم افزایی در نظارت تحمیل کرد.

مشاور مردمان تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردیس در مجلس شورای اسلامی یکپارچه داد: علاوه بر این مقرر شد کمیته دستور ۹۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوان محاسبات در موضوعات مختلف اجتناب کرده اند جمله ساخت اطلاعات بنیان تعهد های مشترکی را اجرا کنند. یا اصلاح ساختار بودجه.

سخنگوی کمیته دستور ۹۰ شورای یازدهم به تجزیه و تحلیل موضوع نهاده های دامی در یکپارچه مونتاژ در این زمان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: العبید علاوه بر این اجتناب کرده اند افزایش ذخایر استراتژیک ملت اجتناب کرده اند جمله جو، سویا را انتخاب کنید و انتخاب کنید گندم خبر داد. ، نسبت به سال قبلی کدام ممکن است خواستن به نگهداری دارند.

بازگشت به تبدیل می شود: در خصوص واردات کالاهای فاسدشدنی شبیه دارو، از دستگاه پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا برخی اجتناب کرده اند کالاهای اساسی، انتخاب بر این شد کدام ممکن است با اشاره به گرانی برخی موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نرخ پول خارجی، توافق بیشتری بین تجهیزات های ذیربط تحمیل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گمرک نگهداری شود. باعث آسیب می تواند.

محدوده خزریان: با اشاره به مخلوط بندی، مقرر شد در خصوص پیوستن سامانه بازار اینترنت به سامانه خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید گمرک اجتناب کرده اند سوی گمرک محدودیت روزی تصمیم گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن شود. علاوه بر این مقرر شد وسط پژوهش های مجلس مشکلات dishing out نهاده های دامی بین تولیدکنندگان را تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کمیسیون حاضر تدریجی.

تأمین: مهر