ادای احترام دالی پارتون برنده زنگ طلایی گروه “لحظه” شد – اخبار


به طور غیر معمول، بینندگان از پیش نمایش می دانستند که زنگ طلایی به دختران می رسد.

وقتی چکمه های کابویی روی صحنه ایستاده بودند، سوالی که در ذهن تماشاگران وجود داشت این بود که آیا آنها شایسته جایگاه خود هستند یا خیر.

طولی نکشید که دهان باز کردند، تشویق ها کر کننده بود و هارمونی زیبایشان جمعیت را به وجد می آورد.

این سه نفر با چرخش منحصر به فرد خود بر روی جولیان دالی پارتون کلاسیک، نسخه به روز شده ای را ارائه می دهند در حالی که همچنان به امتیاز اصلی پایبند هستند.