اراذل مسلح گری را مجبور می کنند که بین کلی و ماریا یکی را انتخاب کند.


میکی درباره گناه کاراکترش گفت: “او از دروغ متنفر است، بنابراین می دانید که همه اینها به بهانه های دروغین انجام شده است، می دانید، دلیل زندگی او با گری و ماریا تا حدی گناه است که تلاش می کند همه آن را پنهان کند.”

او افزود: “وقتی همه اینها فاش شود، مطمئنم که جالب خواهد شد.”

به تماشای.”

آیا وقتی که توسط همدستان ریک زیر اسلحه گرفته شد، کلی به حقیقت مرگ پدرش پی خواهد برد؟

خیابان تاج گذاری روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت ۲۰ از شبکه آی تی وی پخش می شود.