استر خوک شگفت انگیز کیست؟ – ۲۰ خبرگزاری برتر


در سال ۲۰۱۲، جنکینز و والتر فکر کردند که یک بچه خوک را به فرزندی قبول می کنند، اما استر به ۲۶۰ کیلوگرم، حدود یک متر طول و نزدیک به دو متر طول رسیده بود. ورود او به کلی زندگی آنها را تغییر داد و این زوج اکنون صاحب پناهگاهی برای حیوانات آزار دیده در کمبل ویل، اونت هستند.

ببخش:

بازگشت به لینک مستقیم

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفاً کمک مالی کوچکی به ما کنید یک فنجان قهوه برای کمک به حمایت از روزنامه‌نگاری محافظه‌کار – یا اطلاع رسانی. متشکرم.

منبع سندیکایی برای مقاله اصلی RWR.