استیسی سولومون مدعی است که “تعطیلات خانوادگی” را پنهان کرده است. – اخبار باب


استیسی سولومون در مورد ادعاهایی مبنی بر اینکه تابستان امسال به یک تعطیلات خانوادگی “مخفی” رفته و قبل از اینکه فاش شود که او فقط یکی از فرزندانش را با خود برده است، آن را از طرفداران پنهان کرده صحبت کرده است. لینک منبع

استیسی سولومون مدعی است که “تعطیلات خانوادگی” را پنهان کرده است.