اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرستاران دیگو مارادونا به قتل عمد متهم شدند


شفقنا افغانستان- دادستان نهایی ادعا کرد اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرستاران معالج مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین به قتل عمد متهم شدند.

به گزارش شفقنا اجتناب کرده اند ایسنا، پس اجتناب کرده اند تحویل داد نزدیک به ۱ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم اجتناب کرده اند از دست دادن زندگی دیگو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین اجتناب کرده اند خدمه پزشکی این شرکت کننده سابق شکایت کرد. بر مقدمه شکایتی کدام ممکن است چهارشنبه حاضر شد، اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرستاران همراه خود مارادونا بدرفتاری کردند. هشت نفر {در این} پرونده به قتل عمد متهم شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت محکومیت به همان اندازه ۲۵ سال زندان محکوم خواهند شد.

مظنونان برای ادغام کردن لئوپولدو لوک، دکتر خصوصی مارادونا، روانپزشک او آگوستینا کوساچف، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این عالی روانپزشک، عالی دکتر تولید دیگری، هماهنگ کننده پزشکی نمایندگی بیمه سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه پرستار بودند. همه این اتهامات را رد کردند. اکنون دادستانی کل ملت نیازمند تشکیل مونتاژ غول پیکر علنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفاهی علیه متهم شده است.

مارادونا در نوامبر ۲۰۲۰ در یک واحد مجتمع آپارتمانی شخصی در شمال بوینس آیرس در سن ۶۰ سالگی بر تأثیر حمله قلبی درگذشت. او تعدادی از هفته پیش حرکت جراحی ذهن انجام داد. به آموزش داده شده است محققان، خطاها بزرگی در مراقبت اجتناب کرده اند مارادونا، کدام ممکن است فوق العاده فرد مبتلا بود، صورت گرفت.

خبر زودترطالبان انعام دادن در مکاتب کابل را ممنوع کردند