اقدامات غیرقانونی علیه شهروندان ما انجام می شود. آرتور اوهانیان: صبح: – بیگ ۲۴ خبر


مردم وانادزور که به فراخوان های نیروهای سیاسی مخالف برای نافرمانی پیوستند، نه تنها خواستار استعفای نیکول پاشینیان شدند، بلکه خواستار آزادی مامیکون اصلانیان، رهبر جناح «مامیکن اصلانیان» شدند.
پس از بستن راه ها، معترضان به سمت پارک آرتساخ وانادزور حرکت کردند.

بیش از ۶ ماه است که قانون اساسی در زادگاه ما شکست خورده است. تخلفات غیرقانونی علیه شهروندان ما انجام می شود. این شهر بیش از نیم سال است که اداره نمی شود، شهردار ندارد. مامیکن اصلانیان، نامزد شهرداری که بر اساس قانون اکثریت را به دست آورده بود، امروز بازداشت شده و در زندان به سر می برد. آرتور اوهانیان، یکی از اعضای فراکسیون مامیکون اصلانیان، گفت: «اعتراض ما به حفظ میهن کوچکمان، حفظ شهر خود و در نهایت حفظ آرتساخ و ارمنستان اختصاص دارد.

وی از مردم وانادزور خواست به اقدامات ضد قانون اساسی نپیوندند و در عوض به آنها بپیوندند. به گفته وی، بیش از نیم سال است که قوانین خلاف قانون اساسی در وانادزور وضع شده است.

اقدامات نافرمانی در مرکز منطقه فردا نیز ادامه خواهد داشت.

تاتویک غزاریان

بر اساس قانون کپی رایت و حقوق وابسته، تکثیر گزیده مطالب خبری نباید بخش قابل توجهی از مطالب خبری را آشکار کند. در هنگام تکثیر گزیده مطالب خبری در سایت، ذکر نام رسانه در عنوان گزیده و همچنین قرار دادن لینک فعال سایت الزامی است.