الیزابت هرلی با لباس قرمزی که روی فرش قرمز برلین پوشیده شده بود غافلگیر شد – پاپ نیوز


این پارچه ابریشمی لایه‌بندی ظریف با پولک‌هایی که به زیبایی چیده شده‌اند در قلب‌های عاشقانه و روی دامن شناور که باسن را در آغوش گرفته دیده می‌شود.

روز تابستانی رافالو برای کمک به Horizons برگزار شد که از کودکان و مادران بی خانمان حمایت می کند.