اولین پاسخ عمران خان به انواع شهباز شریف شناخته شده به عنوان نخست وزیر
پس اجتناب کرده اند انواع نخست وزیر جدید، عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان آرزو کرد برگزاری بلافاصله انتخابات پارلمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع نخست وزیر جدید شد.