این است که چرا مردم متقاعد شده اند که آریانا مهارت مک میلر را برای خط آرایش جدیدش تحسین کرده است.


آریانا درباره نحوه برخورد با مرگ مک بسیار پر سر و صدا بوده – و هنوز هم هست. “آنچه ما داشتیم به هیچ وجه کامل نبود، اما لعنتی. او بهترین مرد تاریخ بود و لیاقت شیاطینی که داشت را نداشت.” “تکه ها تازه شروع به شناور شدن کرده اند.”