“این رکود است” کیت گاروی انگشتانش را در حالی که درک به بیمارستان بازمی‌گردد


کیت ابتدا تایید کرد که وضعیت درک در ماه گذشته بدتر شده است و اعتراف کرد که او احساس “فرسودگی” و “پریشان” می کند.

مجری یک کلیپ آرام از گل‌های باغش را به اشتراک گذاشت و به ۱.۱ میلیون دنبال‌کننده‌اش گفت که اینجا “مکان شاد” اوست.

او در ۱۲ ژوئن نوشت: «درک اخیراً زیاد به بیمارستان رفت و آمد کرده است. امیدوارم تیم های بزرگ سلامت به او کمک کنند تا بهتر شود، اما من خیلی زود از خواب بیدار شدم و خیلی خسته و مضطرب شدم.

میدونی باغ من جای خوشبختی منه پس میرم بیرون تا استراحت کنم…مطمئنم توش احساس راحتی میکنم.