بارکلیز یک هشدار فوری صادر می کند زیرا کلاهبرداری می تواند شما را به زندان بیاندازد


با این حال، این یک وضعیت غم انگیز است که می تواند هر کسی را بدون در نظر گرفتن سن تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین بسیار مهم است که مراقب باشید.

بارکلیز پنج نکته کلیدی برای کمک به مردم برای جلوگیری از پولشویی ارائه می دهد.

اولاً، اگر به کسی پیشنهاد پول آسان داده شود، مثلاً از طریق یک آگهی شغلی که نرخ دستمزدی بالاتر از حد معمول را ارائه می دهد، باید با احتیاط رفتار شود.

به عنوان نکته دوم، مردم باید همیشه تحقیقات خود را انجام دهند تا تأیید کنند که این پیشنهاد قانونی است و جزئیات تماس واقعی هستند.

اگر از یک حساب بانکی شخصی برای انتقال پول استفاده می شود، به خصوص اگر فرد تحت استرس باشد، باید همیشه با یکی از اعضای خانواده، دوستان یا افراد مسئول صحبت کند.