بانوی دیوانه بنای یادبود اشلی بابیتس را با دستان خودم خراب کرد – خبرگزاری ۲۰ برتر


به عنوان یک غریبه تماشا می کند گریسون برنت ۳ او بنای یادبود تولد اشلی بابیت را در خارج از کاپیتول خراب کرد.

پلیس متروپولیتن به سادگی ایستاد و اجازه داد این اتفاق بیفتد. شوکه؟ هیچکس نباید باشه!!

ویدیو را تماشا کنید، بسیار نفرت انگیز و غم انگیز است.

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفاً کمک مالی کوچکی به ما کنید یک فنجان قهوه برای کمک به حمایت از روزنامه‌نگاری محافظه‌کار – یا اطلاع رسانی. متشکرم.

منبع سندیکایی برای مقاله اصلی RWR.