بحران مرزی در آستانه میان مدت ظاهر شد – ۲۰ خبرگزاری برتر


نگاهی به خسارت اموال / بقایای باقی مانده مالک مزرعه محلی در نرماندی، تگزاس. گروهی حدود ۴۰۰ نفر از مهاجران به طور غیرقانونی از مرز عبور کرده، زیر حصار خزیده و در اینجا منتظر گشت مرزی بودند. اکنون مهاجران در این مزرعه متهم به تجاوز جنایی خواهند شد.

دولت فدرال اهمیتی نمی دهد!! اکنون بایدن، مدیر اجرایی می گوید اگر ایالت های مرزی از مرز فدرال عبور کنند، آنها در حال تجاوز هستند! چی یا چی جز این تجاوز نیست؟ ….

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفاً کمک مالی کوچکی به ما کنید یک فنجان قهوه برای کمک به حمایت از روزنامه‌نگاری محافظه‌کار – یا اطلاع رسانی. متشکرم.

منبع سندیکایی برای مقاله اصلی RWR.