برای بررسی اقامت مجلل پوتین – بیگ ۲۴ نیوز


ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ۹ تنها در آثار هنری جنگ، اما علاوه بر این در توانایی پولی نیز توانایی دارد.

علیرغم ادعای درآمد سالانه ۱۴۰ هزار دلار، خاستگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک اقامت رئیس جمهور کدام ممکن است وظیفه بهترین ملت جهان را بر عهده دارد، تحت هیچ شرایطی موافق نیست.

سوء تفاهم پوتین اجتناب کرده اند مدیریت فدراسیون روسیه این اراده مخفی ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنجالی ترین رئیس قرن {بیست و یکم} را برای او به ارمغان بیاورد. یعنی اگر این جایزه در فضای جایزه مدیریت آغاز شود.

خوب ارزش خالص پوتین در آینه

اگر ۱۴۰۰۰۰ دلار همراه خود سبک اقامت پر زرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی های معروف او سازگار شدن ندارد، باید بدانید خوب ارزش خالص پوتین چقدر است؟.

در حالی کدام ممکن است {هیچ کس} {نمی تواند} همراه خود ضمانت بگوید کدام ممکن است او خوب ارزش خالص “شخص مخفی” را می شناسد، اقامت بیش اجتناب کرده اند ۱۴۰۰۰۰ دلاری او آرم دهنده شخصیت پوتین است. برخی اجتناب کرده اند منتقدان او معتقدند پوتین ممکن است ثروتمندترین شخص جهان باشد. یکی اجتناب کرده اند آنها، بیل برودر او اظهار داشت (سرمایه گذار روسی) CNN در سال ۲۰۱۸ آن خوب ارزش پول پوتین ۲۰۰ میلیارد دلار است. تأمین بی نظیر انباشت ثروت به اخاذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه شکنی اجتناب کرده اند خزانه داری فدراسیون روسیه نسبت داده تبدیل می شود.

در حالی کدام ممکن است امروزه نمی توان به تکه های شواهد کاغذی برای حمایت اجتناب کرده اند ادعاهای بیل برودر با اشاره به دزدی بوروکراتیک پوتین بازو کشف شد، علاوه بر این نمی توان سخنان برودر را در سطل زباله انداخت. چرا اینطور است؟

ارزش خالص ولادیمیر پوتین 2022: نگاهی به زندگی لوکس پوتین

کلبه کشاورزی پوتین

این یکی اجتناب کرده اند شواهدی است کدام ممکن است می توان همراه خود این واقعیت کدام ممکن است توانایی پولی پنهانی پوتین موجه است آرم داد.

در کلبه کشاورزی، در میدانی به مساحت ۱۹۰۰۰۰ بر فراز صخره ای مشرف به دریای سیاه، این ساختمان متعلق به پوتین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرهزینه ترین ساختمان جهان است. این ساختمان همراه خود ساختار طلایی رومی شخصی برای ادغام کردن منصفانه استخر سرپوشیده مرمرین است کدام ممکن است توسط کازینو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمفی تئاتر احاطه شده است. خدایان یونانی، سالن موسیقی اسپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار برتر همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰۰۰۰ دلار شراب، الکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها خیلی شبیه.

آگاه تبدیل می شود این ملک کدام ممکن است خوب ارزش آن منصفانه میلیارد دلار است، سالانه به ۲ میلیون دلار {برای حفظ} کار کردن شخصی خواستن دارد.

علاوه بر این بیاموزید: خوب ارزش خالص سیندی کرافورد چقدر است؟

ماشین ها، هواپیماها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قایق های مجلل پوتین

پوتین رئیس‌جمهوری است کدام ممکن است پرهزینه‌ترین ناوگان خودرو را در اختیار دارد. او ۷۰۰ ماشین، ۵۸ هواپیما، منصفانه هلیکوپتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه قایق اوقات فراغت به خوب ارزش ۱۰۰ میلیون دلار دارد. هواپیمای او همراه خود ۷۱۶ میلیون دلار بیشترین مورد بحث را دارد بازدید کرملین کدام ممکن است حمام خدا دارد.

مجموعه ساعت های طلایی پرهزینه قیمت پوتین نیز تصویر واضح تری اجتناب کرده اند مردی را آرم می دهد کدام ممکن است آرم دهنده دارایی خالص اوست. فوربس روزی به آن است «بازو نیافتنی ترین معما در خواستار ثروت» می گفتند.