بهترین فیلم های ترسناک دهه ۹۰ – اخبار پاپ


در حالی که دهه ۸۰ شاهد تولد فرنچایزهای محبوب با برخی از فیلم های ترسناک بدن بود، دهه ۹۰ شاهد دور شدن از این جنبه های اصلی بود که قاتلان زنجیره ای، ترس های روانی و چند بازسازی از قدیمی ترها را به همراه داشت. من عاشق داستان های ترسناک هستم.

هر چه در مورد دهه فکر کنید، دهه ۹۰ واقعا جواهراتی را در ژانر وحشت معرفی کرد و من آن را فقط برای شما انتخاب کردم! پس بیایید بگیریم…