به تصویر کشیدن شنی اجتناب کرده اند پرتره شهید محمد اصلانی


هنرمندی همراه خود استفاده اجتناب کرده اند شن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماسه، چهره شهید محمد اصلانی، دانشجوی رزمنده کدام ممکن است چندی پیش در صحن رضوی در حرم امام رضا (علیه السلام) به بیانیه سوگند خورده رسید، کشید. در زیر ویدئویی اجتناب کرده اند سطوح پرونده شناسایی این تابلو را تفسیر خواهید کرد.