تاثیر سیستم های اطلاعات سلامت بر مدیریت سیستم

این مقاله بر طیف وسیعی از مفاهیم مدیریتی و کاربردهای سیستم های اطلاعات سلامت تمرکز دارد. بنابراین، مفاهیم کلیدی که مورد بحث قرار خواهند گرفت عبارتند از مدیریت سیستم سلامت، قابلیت همکاری، و استراتژی و ارزیابی مراقبت های بهداشتی.

تا آنجایی که حاکمیت نظام سلامت ابتدا باید به اهمیت حکمرانی به طور کلی پی برد. حکمرانی کمک قابل توجهی به رشد اقتصادی، پیشرفت اجتماعی و توسعه کلی می کند. به منظور ارتقای کارآمد مدیریت منطقی نظام سلامت، باید به ارزشیابی توجه ویژه ای شود. بهبود عملکرد سیستم سلامت و نتایج بهتر از طریق این عامل مهم کلیدی به دست می آید. تقاضای فزاینده برای نشان دادن نتایج و پاسخگویی در بخش سلامت در زمینه تخصیص منابع بیشتر و بیشتر به سیستم‌های سلامت، حاکمیت سیستم‌های سلامت را به یک دغدغه حیاتی تبدیل کرده است. چارچوبی تحلیلی برای ارزیابی حاکمیت نظام سلامت بر اساس ده اصل تدوین شده است. اینجا اند:

– چشم انداز استراتژیک؛

– قواعد حقوقی؛

– مشارکت و جهت گیری هارمونیک؛

– واکنش؛

– شفافیت ؛

– اثربخشی و کارایی؛

– انصاف و فراگیر بودن؛

– مسئول؛

– اخلاق؛

هوش و اطلاعات.

یکی دیگر از مفاهیم کلیدی هنگام صحبت در مورد تأثیر مدیریت انفورماتیک سلامت است قابلیت همکاری. این اصطلاح توانایی برقراری ارتباط و تبادل داده ها را به شیوه ای دقیق، کارآمد، ایمن و سازگار توسط سیستم های فناوری اطلاعات، برنامه های کاربردی نرم افزاری و شبکه های مختلف در تنظیمات مختلف تعریف می کند. داده ها باید به گونه ای منتقل شوند که معنای اطلاعات تغییر نکند. هنگامی که در بخش مراقبت های بهداشتی به کار می رود، قابلیت همکاری به معنای توانایی سیستم های فناوری و برنامه های نرم افزاری برای برقراری ارتباط و تبادل داده ها به طور موثر، دقیق و پیوسته و در نتیجه بهره مندی از اطلاعات مرتبط در مورد بیماران است.

نکته جالب بعدی در این مقاله وجود دارد در استراتژی ها و ارزیابی های سیستم مراقبت های بهداشتی. برای اینکه سیستم‌های مراقبت‌های بهداشتی به سطحی از کارایی در بالاترین سطح ممکن برسند، باید تلاش‌ها به سمت برنامه‌ریزی استراتژی‌های تجاری، پیاده‌سازی و ارزیابی سیستم مراقبت‌های بهداشتی، مدیریت و استقرار فناوری مراقبت‌های بهداشتی و همچنین تجسم و نظارت بر اثرات فناوری اطلاعات سلامت معطوف شود. اولین فرآیند ذکر شده مستلزم ایجاد یک چشم انداز استراتژیک است که اهداف مدیریت ارشد را با نیازهای متغیر بازار مراقبت های بهداشتی همسو می کند. با استفاده از استراتژی‌های سلامت الکترونیک، نیازهای مصرف‌کننده الکترونیکی و الزامات کسب‌وکار مشخص می‌شود، بنابراین مفاهیم بازاریابی تلفنی و مدیریت شبکه مجازی تحقق می‌یابد.

هنگامی که این سه جنبه اصلی در نظر گرفته شود، می توان تصویر روشن تری از تأثیر مدیریت سیستم های اطلاعات سلامت داشت.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر