تغییر بنزین E10 به عنوان یک “گام مهم” برای رانندگی سبزتر مورد استقبال قرار گرفت


بدون سرب که برای بسیاری تبدیل به بنزین E5 شده است، به طور متوسط ​​۱۷۹.۷ p در هر لیتر قیمت دارد.

بسیاری از رانندگان ادعا کرده اند که به دلیل مزایای مصرف سوخت، علیرغم قیمت، دوباره به E5 بنزینی روی آورده اند.

در مقایسه، قیمت گازوئیل همچنان در حال افزایش است و به مرز ۱۹۰p می رسد و RAC ها افزایش هزینه بالقوه را پیش بینی می کنند.

با این حال، ایرلند شمالی به لطف بررسی کننده قیمت سوخت شورای مصرف کننده، که میانگین قیمت بنزین و گازوئیل را در اکثر شهرها فهرست می کند، عموماً هزینه های ارزان تری دارد.