جف هردلی از Emmerdale اعتراف کرد که در صابون ITV Going To Be Tough از آینده می ترسد.


لورن افزود: آیا رشته دیگری در کمان خود دارید؟ فقط در مورد، چون شما هرگز نمی دانید، همیشه همینطور است، هرگز نمی توانید بدانید!

“و همیشه سخت است زیرا فرزندان شما احتمالاً می خواهند همین کار را انجام دهند و البته شما می خواهید آنها را تشویق کنید، اما همه آنها به اندازه کافی خوش شانس نیستند که شغل خوبی داشته باشند.”

جف با تمسخر گفت: “هنوز ممکن است!” شما خوش شانس و برکت بوده اید! یادم می‌آید سال‌ها پیش شروع کردم و فکر می‌کردم: “خب، من قرار نیست وام مسکن بگیرم.”

بعد از دو سال بازیگری، فکر می‌کردم این کار سختی است.»