جملات انصافاً اجتناب کرده اند کتاب صد سال تنهایی


اگر بخواهیم بسیار زیاد اجتناب کرده اند بهتر از رمان های قرن بیستم را شناسایی ببریم، قطعاًً صد سال تنهایی یکی اجتناب کرده اند آنها {خواهد بود}. گابریل گارسیا مارکز رمان جهان وطنی را در ماکوندو، دهکده غریب آمریکای لاتین، گنجانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن چندین فناوری اجتناب کرده اند خانوار بوئندیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این پرتره ای اجتناب کرده اند آمریکای لاتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن را رئوس مطالب می دهد. […]

قطار را در اینستاگرام دنبال کنید

جملات زیبای صد سال تنهایی اولین بار در قطار شبکه گردی پدیدار شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید