جنون مطلق! خشم کاربران جاده‌ای از اقدام برای قانونی کردن اسکوترهای الکترونیکی در بریتانیا


‘Twin12’ ادعا کرد: “این تصمیم برای قانونی کردن اسکوترهای الکترونیکی شگفت‌انگیز است!

«این دیوانگی مطلق است. دولت گرفتار لابی گری مردان بازرگان شده است که می بینند با واردات آنها از چین و فروش آنها پول زیادی به دست می آید!

و ‘roadrunnerj’ افزود: “این دولت حمل و نقل عمومی را کاهش می دهد و قیمت ها را بالا می برد و سفر به محل کار گران قیمت مضحک است.”

‘RichT’ توصیه کرد: “اگر آنها می خواهند اسکوترها را قانونی کنند، باید سالانه با MOT تأیید شوند که قابل حمل هستند و حداکثر سرعت دوچرخه های برقی را دارند. برای ثبت نام، حتی پهپادها نیز باید ثبت شوند. همه کسانی که از جاده استفاده می کنند نیاز به بیمه دارند، این عقل سلیم است. محدودیت سنی ۱۶ سال، آموزش اجباری، با قبولی در آزمون و صدور مجوز.