جیمی الیور از تأخیر ممنوعیت BOGOF از غذاهای ناسالم انتقاد می کند “فرصت هدر رفته”


این سرآشپز مشهور گفت که طرح کلنگ زدن به تبلیغات مواد غذایی ناسالم قبل از ساعت ۹ شب، که یک سال است متوقف شده است، برای محافظت از سلامت کودکان کلیدی است. وزرا همچنین ممنوعیت خرید یک – یک – یک – رایگان برای غذاها و نوشیدنی های پرچرب، نمک یا شکر در انگلیس را به مدت ۱۲ ماه به تعویق می اندازند. […]

جیمی الیور از تأخیر ممنوعیت BOGOF از غذاهای ناسالم انتقاد می کند “فرصت هدر رفته”