حماس: عملیات سیف القدس ۲ شدیدتر اجتناب کرده اند قبلی شده است
ناصرالدین تصدیق شد: «حماس به میانجی‌ها اطلاع داد کدام ممکن است هر گونه از دست دادن زندگی در مسجد الاقصی اعلان نبرد است». [عملیات] شمشیر قدس ۲، فوق العاده قدرتمندتر اجتناب کرده اند [شمشیر قدس] “آن یک است سابقه است.”