خط کروز نروژی ظرفیت بیشتری را به ۴ کشتی کلاس پریما اضافه می کند – باب خبر


پریما نروژی

خط نروژی کروز در حال افزایش اندازه چهار کشتی آخر کلاس Prima خود است که هر کدام به ۳۵۵۰ مهمان افزایش می‌یابد، در مقایسه با ۳۲۱۵ مهمان برای پریما نروژی (که تابستان راه‌اندازی می‌شود) و نروژی Viva (راه‌اندازی در سال ۲۰۲۳).

همه کشتی ها در Fincantieri با تحویل برنامه ریزی شده در سال های ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵، ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ ساخته می شوند.

این نشان دهنده بیش از ۱۰ درصد ظرفیت بیشتر برای هر کشتی است و باید بازدهی بهتر و صرفه جویی در مقیاس را برای برند کروز ایجاد کند.

خط کروز نروژی این خبر را در یک ارائه سرمایه گذار به عنوان بخشی از گزارش درآمد سه ماهه اول خود در ۱۰ می فاش کرد.