دستیار ارشد شهردار نیویورک اذعان کرد بحران مهاجران برای شهر فاجعه بار است – ۲۰ داستان برتراریک آدامز، دستیار ارشد شهردار نیویورک، اذعان کرد که بحران مهاجران برای شهر فاجعه بار بود:

«کاری که دولت ابوت انجام می‌داد مؤثر بود… شهر ما را زیر آب برد.» شهردار دموکرات ال پاسو هزاران مهاجر غیرقانونی بیشتر از ابوت به نیویورک فرستاده است. چرا خزانه داری؟ بررسی می کنید که آیا این خیلی جالب است؟

“من بایدن را بد جلوه دهم”

من نمی‌دانم اریک آدامز توانایی کافی برای کارگردانی آن را دارد.»

یا شهردار فقط پول فدرال را می خواهد؟

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفاً کمک مالی کوچکی به ما کنید یک فنجان قهوه برای کمک به حمایت از روزنامه‌نگاری محافظه‌کار – یا اطلاع رسانی. متشکرم.

منبع انجمن برای مقاله اصلی RWR.