دمی لواتو “خلال دندان من” با اعتیاد مبارزه می کند – پاپ نیوز


این خواننده آهنگ جدیدی به نام پوست دندان من منتشر کرد.

در آن، لواتو، که قبلاً علیه استفاده از مواد مخدر صحبت کرده بود، به “توانبخشی” و میل به “آزادی” اشاره می کند.

من با پوست دندانم زندگی می کنم / آیا نمی خواهی به من رحم کنی؟ “این سوال که چرا او کارها را آسانتر نمی کند/از من راحت تر برو.”

“Skin of My Teeth” آهنگی از آلبوم آینده لواتو است که در ۱۹ آگوست منتشر می شود.