دیدار اسقف اعظم الپیدوفوروس با معاون وزیر محیط زیست و انرژی یونان جورجیوس آمیراس – از اسقف اعظم


دیدار اسقف اعظم الپیدوفوروس با جورجیوس آمیراس معاون وزیر محیط زیست و انرژی یونان

پنجشنبه ۱۲ می ۲۰۲۲

اسقف اعظم الپیدوفوروس امروز با جورجیوس آمیراس معاون وزیر محیط زیست و انرژی یونان دیدار کرد. آقای. آمیراس این هفته برای هفدهمین مجمع جنگل سازمان ملل متحد از نیویورک بازدید می کند.