ذهن تأمل داعش در کمین خیزش از ما افتاد
نیروهای حشد الشعبی عراق طی عملیاتی فشرده توانستند طراحان تروریست های داعش را در امور اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پولی تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیر کنند.