راه اندازی شد برتر سامسونگ برای کیبورد جدید


کد خبر: ۱۱۷۹۲۵

گذشته تاریخی تخلیه: شنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ – ۶:۵۰

فینال {به روز} رسانی صفحه مهم سامسونگ دارای چندین پیشرفت قابل ملاحظه است، قابل مقایسه با کلیپ بورد افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصحیح محتوای متنی بیشتر.

بر ایده بررسی ها لوستر سامسونگ آپدیت جدیدی را برای کیبورد شخصی تحریک کردن کرده است کدام ممکن است چندین افزایش قابل ملاحظه اجتناب کرده اند جمله کلیپ بورد افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصحیح محتوای متنی بیشتر دارد. کیبورد سامسونگ مدل ۵.۴.۷۰.۲۵ به صورت ارتقاء ۸۰ مگابایتی حاضر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای اصلاحات متعددی است.

کلیپ بورد اسبابک ها را بیشتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون باید محتوای متنی را حتی در تاریکی {به درستی} رندر تدریجی. سامسونگ علاوه بر این رابط کاربری را طوری ترتیب کرده است کدام ممکن است در کشورهای مختلف متشابه باشد. قبلاً اجزا خاصی قابل مقایسه با آیکون ها، تغییرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکمه های تنظیم زبان وجود داشت کدام ممکن است بسته به ملت تنظیم می کرد. سامسونگ آن را تنظیم داد به همان اندازه در کشورهای مختلف متشابه باشد. این {به روز} رسانی گام به گام به راحتی در دسترس است {خواهد بود}، به همین دلیل قابل انجام است مشخصه های جدید در برخی مناطق زودتر اجتناب کرده اند سایرین راه اندازی شد شود.

سامسونگ چندین اشکال تولید دیگری را نیز برطرف کرد، قابل مقایسه با مرتب‌سازی تصادفی اسبابک ها پین‌شده. پیام “کپی شد” چندین بار به نظر می رسد تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات تولید دیگری. اگر اجتناب کرده اند صفحه مهم سامسونگ استخدام می کنید، باید منتظر بمانید به همان اندازه این {به روز} رسانی به نظر می رسد شود. باید Galaxy Store را بازرسی کنید به همان اندازه ببینید خواه یا نه می توانید آن را دانلود کنید هر دو خیر. این آپدیت مدل ۵.۴.۷۰.۲۵ عنوان دارد. سامسونگ علاوه بر این چندین اشکال تولید دیگری قابل مقایسه با مرتب‌سازی تصادفی اسبابک ها پین‌شده، صدها به نظر می رسد شدن پیام «کپی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات تولید دیگری را برطرف کرد. اگر اجتناب کرده اند صفحه مهم سامسونگ استخدام می کنید، باید منتظر بمانید به همان اندازه این {به روز} رسانی به نظر می رسد شود. باید Galaxy Store را بازرسی کنید به همان اندازه ببینید خواه یا نه می توانید آن را دانلود کنید هر دو خیر. این آپدیت مدل ۵.۴.۷۰.۲۵ عنوان دارد.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران