ربات پنگوئن کلیپ رکوردهای گینس را شکست!


رباتیک {در سراسر} جهان همراه خود پیشرفت چشمگیری در استفاده اجتناب کرده اند این ربات ها در زمینه های مختلف نظافت، بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ {نیروی کار}.

عالی نمایندگی روباتیک در ژاپن روباتی به تعیین کنید پنگوئن ساخته کدام ممکن است در یک واحد دقیقه ۱۷۰ بار اجتناب کرده اند طناب پرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رکورد گینس را شکست.


تا حد زیادی بیاموزید:

طراحی چهره توسط ربات + فیلم