“رفتار بی تحرک” مرتبط با خطر بالاتر – چگونه آن را کاهش دهیم – باب خبر


تعدادی از عوامل سبک زندگی وجود دارد که می تواند خطر ابتلا به فشار خون بالا را در افراد افزایش دهد، بسیاری از رژیم های غذایی اطراف. علاوه بر این، مطالعات نشان داده اند که عدم ورزش نیز با این خطر مرتبط است. لینک منبع

فشار خون بالا: “رفتار بی تحرک” مرتبط با خطر بالاتر – چگونه آن را کاهش دهیم