زیدان نظیر به دلیل تبدیل شدن به قاتل به حبس ابد محکوم شد


با این پیشرفت احتمالی در افق، بازیگر استو بیل در مورد تنظیم یک خط داستانی برای شخصیت خود صحبت کرده است.

ستاره صابون گفت: کی؟ [producer] ایین مک‌لئود ابتدا خط داستانی را به من گفت، فکر می‌کردم داستان فوق‌العاده‌ای است و توسعه آن را دوست داشتم.

سپس او به من گفت که استو ۲۷ سال در زندان بوده است که من را متعجب کرد و به من گفت که استو در زمانی که ازدواج کرده بود با یک پیشخدمت جوان رابطه داشته و یک بچه در خانه داشته است که این نیز تعجب آور بود!

اما به همین دلیل است که من استیو را یک شخصیت معیوب می نامم و این داستان را دوست دارم، زیرا من دوست دارم استیو معیوب باشد و دوست دارم که او اشتباه می کند.

آیا زیدان بهای نهایی تلاش برای کمک به دوستش را خواهد پرداخت؟

خیابان تاج گذاری روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت ۲۰:۰۰ از شبکه آی تی وی پخش می شود.