سارا اسکات و الیزابت کندال در فیلم زنان آماتور ساحل اول – باب نیوز