ستاره آب باران یلوستون به آنجلا اشاره می کند و بسیاری از آبشارها را می کشد – اخبار


مارتین بسیاری را به یلوستون برد تا به برنامه های توماس برای گسترش امپراتوری کازینو خود اعتراض کنند و اصرار داشت که آنها به کسانی که در رزرو هستند کمک نخواهند کرد و به پر کردن جیب “سفیدپوستان و همان آب باران” بسنده می کنند.

توماس و دست راستش Mo (Mo Brings Plenty) شاهد اعتراض مارتین در خارج از کازینو Grey Wolf Peak هستند، و واضح است که او از حمایت محلی کافی برخوردار است تا آنها را مجبور به تغییر مسیر کند.

آنجلا با چند کلمه هشدار به متحد سابقش به دردسرهای توماس اضافه کرد و به او گفت که او را “حذف” می کند.

با این حال، فاسانا و بیرمنگام اکنون افکار خود را در مورد شروع رقابت با پارامونت در پشت صحنه به اشتراک گذاشته اند و به نظر نمی رسد بیرمنگام متقاعد شده باشد که این دو مرد جوان آنچه لازم است برای خلع کردن توماس از تخت سلطنت داشته باشند.