ستاره آمریکایی می گوید مگان پس از ترک خانواده سلطنتی دست خود را اغراق کرده است


بتنی گفت: “به یاد دارم که قبل از ملاقات با اپرا در مورد آن صحبت کردم و تهدید به مرگ شدم و معاملات بزرگ را از دست دادم و بسیاری از شنوندگان لیست اول به من گفتند که مخفیانه با من موافق هستند، اما دوستان او به من گفتند.” پیام فرستادند. لطفاً آنچه را که گفتم حذف کنید.»

بتنی آلوم Suits را “شخصیت قطبی” توصیف کرد، اما بر “انتخاب شخصی” خود برای “نترسیدن و صحبت نکردن” ایستاد.

کاربران Tiktok به ویدیوی این ستاره واقعیت واکنش نشان دادند و بسیاری از مگان دفاع کردند.

لیزا نوشت: «هیچکس از ابتدا به او فرصت نداد. من فکر می کنم شگفت انگیز است! “یک زن قوی با مردی که دوستش دارد کارهای خیریه انجام می دهد.”