شارلوت کرازبی باردار با آمدن نوزاد جا برای سگ ها باز می کند


شارلوت کرازبی، ستاره سابق Jordi Shore، مشغول آماده سازی برای ورود اولین فرزندش بوده و فضای شگفت انگیزی را برای سگ های خانگی خود در منبع پیوند عمارت خود ایجاد کرده است.

شارلوت کرازبی باردار با آمدن نوزاد جا برای سگ ها باز می کند