شونر مرگ بزرگ را به عنوان مدافع صحنه پایانی مرموز می پذیرد


باس در مورد آینده سریال اعلام کرد که فصل هفتم آخرین قسمت Riverdale خواهد بود.

با نزدیک شدن به فینال، مجری برنامه درباره پایان قریب الوقوع خود نیز گفت: «فکر می کردیم هفتمین سال اجرای ما باشد و وقتی رسمی شد، فکر نمی کنم کسی تعجب کند.

منظورم این است که تایید زمانی رسید که ما به معنای واقعی کلمه در حال طراحی قسمت پایانی فصل بودیم و برای پایان فصل و فصل هفتم وزن زیادی کشیدیم.

“چه زمانی [the news] من پایین آمدم، او گفت: “ما این کار را انجام می دهیم.” بنابراین زمان بندی بسیار خوب بود و فکر می کنم ما را تشویق کرد که از این انتخاب وحشیانه خوشحال باشیم.”

فصل ششم Riverdale یکشنبه در CW در ایالات متحده و دوشنبه بعد در Netflix ادامه می یابد.