ضربات پنالتی امشب در جام حذفی ۱۴۰۱


ضربات پنالتی استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران در شامگاه دوشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

فیلم ضربات پنالتی برای بافندگان استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران در جام حذفی در حال حاضر ایران دوشنبه ۲۲ آوریل ۱۴۰۱ این دیدار همراه خود جذب می کند صفر بر صفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان در ضربات پنالتی همراه خود نتیجه ۵ بر ۴ همراه خود شیوع نساجی مازندران به بالا رسید.

دیدن ضربات پنالتی استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسج مازندران بر روی لینک زیر فشار کنید.

عکس: yjc.news