طرز تهیه شیرینی فندقی


یکی کارشناس پختن شام همراه خود حضور در این سیستم های تلویزیونی طرز تهیه شیرینی آجیلی را آموزش می داد. در ویدئوی زیر، طرز تهیه شیرینی فندقی میبینی.