فلاش بک-دانشجو برای آزادی بیان با پلیس در PragerU تماس گرفت – ۲۰ داستان برتر


کلاس جوکر یا قطب نما احمق…

چپ نابردباری و تعصب را به جوانان ما القا کرده است. غرور دانه‌ی برف کاملاً به نمایش گذاشته می‌شود، زیرا پلیس از پلیس می‌خواهد فردی را که درباره ایده‌هایی که آنها توهین‌آمیز می‌دانند صحبت می‌کند، حذف کند. اگر کسی از قرار گرفتن در معرض اطلاعات و تجربیات اضافی خودداری کند، چگونه می تواند به رشد شخصی و درک عمیق تر از خود دست یابد؟

تفسیری غم انگیز از وضعیت اقتدارگرایی لیبرال که امروز در حال عبور از زندگی دانشگاهی است.

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفاً کمک مالی کوچکی به ما بدهید یک فنجان قهوه برای کمک به حمایت از روزنامه‌نگاری محافظه‌کار – یا اطلاع رسانی. متشکرم.

منبع سندیکایی برای مقاله اصلی RWR.