“لباس زیر را بگیر، نشان بده!” – اخبار


در پست قبلی، ویکتوریا در یک حمام بزرگ با شلوار جین تنگ قرمز و یک پلیور بنفش در آغوش گرفته شده بود.

گفت شلوار پلاستیکی دوباره زد.

شلوار پلاستیکی دوباره ضربه خورد، بنابراین او در حمام درخواست سلفی کرد [laughing-face emojis] #sexpants» یک مادر چهار فرزند این عکس را توصیف کرد.

کروز در میان هزاران نفری بود که عکس مادرش را پسندیدند و به‌روزرسانی او را پسندیدند.

او با کنایه گفت: “اوه، مجبور شدم دو پلیس درست کنم.”