مارتین رابرتز جزئیات تقاضا برای بازگشت خانه های تحت چکش پس از ترس از سلامتی را توضیح می دهد


مارتین توضیح داد: «نکته گیج کننده در مورد این، این که کمی شاه ماهی قرمز است، این است که شما را در قسمت نفس کشیدن چیزها قرار می دهد، بنابراین فکر نمی کنید که کاری با قلب شما باشد.

یک کیسه در اطراف قلب شما وجود دارد که پر از مایع بود، به آن افیوژن پریکارد می گویند و به نوبه خود چیزی به نام تپناد است.

این به این معناست که اساساً این کیسه قلب را می فشارد که اطراف آن قرار دارد، بنابراین قلب قادر به انبساط نیست، و بنابراین قادر به پمپاژ نیست، بنابراین به این معنی است که همه اندام های شما شروع به از کار می کنند.

زمانی که آنها به من رسیدند، کلیه‌هایم ۳۰ درصد، کبدم ۳۰ درصد بود، ریه‌هایم اکسیژن دریافت نمی‌کردند و هر لحظه ممکن بود دچار حمله قلبی شوم. قلب خود به خود خفه می شد.»