مایکل بابل پس از بسته شدن رستورانش در بیرمنگام سرآشپز را می بوسد تا خانواده اش بتوانند غذا بخورند


مایکل، ۴۶ ساله، سرآشپز آکتر اسلام را در اینستاگرام ستایش کرد و به او گفت که در آن شب “خواب او” را می دید.

این ستاره به هوادارانش گفت: «امشب در بیرمنگام دوست بازیگرم یکی از بهترین رستوران‌های جهان به نام اوفیم را بست و آن را فقط برای من و خانواده‌ام بست، بیایید آن را ببینید.

ده سال پیش به اولین رستورانش آمدم و عاشق شدم.

“و ما اینجا هستیم، سالها بعد، و من دوباره عاشق شدم. مرا ببوس.”