ما کشوری قوی خواهیم ساخت تا بتوانیم امنیت ارامنه آرتساخ را تضمین کنیم. فرماندار شیراک |: صبح


فرماندار شیراک از «پانتئون آزادگان» بازدید کرد.

یکی از صفحات باشکوه تاریخ معاصر، آزادی شوشی است، قهرمانی ارامنه ای که پیروزی ما را با خون در تب و تاب مرگ و زندگی نوشتند.

ایثار رزمندگان ما به وضوح در خاطرات ما نقش بسته است که بازتاب اراده و شجاعت تزلزل ناپذیر مردم ارمنی است.

ما باید هر ثانیه و ساعت به صورت ملی برای یاد و خاطره قهرمانان قهرمان خود بجنگیم تا کشوری قدرتمند بسازیم تا امنیت ارامنه آرتساخ را تضمین کنیم.

در مقابل همه شهدای جاویدالاثرمان در جنگ های آرتساخ تعظیم می کنم. “

شهرداری منطقه شیراک

بر اساس قانون کپی رایت و حقوق وابسته، تکثیر گزیده مطالب خبری نباید بخش قابل توجهی از مطالب خبری را آشکار کند. هنگام بازتولید گزیده ای از مطالب خبری در سایت، ذکر نام رسانه در عنوان گزیده و همچنین قرار دادن لینک فعال سایت الزامی است.