مرگ در بهشت، توبی باکاری پس از خروج از بی‌بی‌سی به تیم «باید بمان» سلام می‌کند


ما جریان را پیدا کردیم و فکر کردیم که آن را همانطور که هست بشکنم.

فیلمبرداری سریال ۱۲ در حال حاضر آغاز شده است و تاج تایید کرده است که برای بازی در نقش مارلون بازخواهد گشت.

رالف لیتل به همراه دن وارینگتون و چانتول جکسون به رهبری تیم بازخواهد گشت.

با این حال، یکی از افرادی که سریال ۱۲ را از دست خواهد داد، ژوزفین ژوبرت است که او نیز در پایان سریال ۱۱ تصمیم به ترک سریال گرفت.

Death in Paradise برای مشاهده در iPlayer BBC در دسترس است.