مشارکت‌کننده MSNBC پیشنهاد می‌کند که لورن بابرت تنها در صورتی می‌تواند به هواداران بپیوندد که در مسابقه خانگی خود شکست بخورد – بیست خبر برتر


لطفاً اگر نام بوبرت را با AOC جایگزین کنید، کمی به عواقب آن فکر کنید…

حزب زنان و فمینیسم، درست است؟

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفاً کمک مالی کوچکی به ما کنید یک فنجان قهوه برای کمک به حمایت از روزنامه‌نگاری محافظه‌کار – یا اطلاع رسانی. متشکرم.

منبع سندیکایی برای مقاله اصلی RWR.