مشخص می شود که رد عموی واقعی لیز است در حالی که طرفداران این ایده را فاش می کنند


این کاربر اضافه کرد: «یا اگر می‌خواهید در سطح لیست سیاه سرگرم شوید، دام یک پسر ناشناخته (برادر ناتنی کت) داشت که بخشی از نقشه شوروی برای نفوذ به دولت ایالات متحده بود و در ایالات متحده بزرگ شد.

Dom به عنوان یک جاسوس ممکن است مجبور شده باشد پسرش را به برنامه تحویل دهد.

دومینیک ویلسون (برایان دنهی) پدر کاترینا و در نتیجه پدربزرگ لیز بود که کاترینا را آموزش داد تا مانند او مامور KGB شود.

در نتیجه، این نظریه می تواند محقق شود، با این حال، طرفداران باید پس از پخش فصل دهم در جریان قرار بگیرند.

لیست سیاه در NBC در دسترس است. تاریخ انتشار در بریتانیا هنوز اعلام نشده است.